ماژول رله کنترل سیستم روشنایی

ماژول رله کنترل سیستم روشنایی

توضیحات محصول :
* قابلیت کنترل تا 10 آمپر
* قابلیت نصب در پشت روشنایی یا داخل داکت
* قابلیت کنترل به صورت نرم افزاری
* قابلیت نصب کلید مکانیکی
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332115

Iran Code: 2283110730060005