آزادی و خلاقیت

فلسفه‌ی‌ زندگی در شرکت معتمد مبتنی بر تقدم افراد به فرآیندهاست برای همین ما به افراد آزادی می‌دهیم تا خلاقانه فکر کنند و چالش های پیش رو را آنطور که می‌خواهند حل کنند.

تصمیم گیری جمعی

در شرکت معتمد تصمیم گیری جمعی یک ارزش است و تلاش داریم در تصمیمات مشارکت همه افراد صاحب نظر و علاقه مند را جلب کنیم. در معتمد تصمیم گیری در باره تکنولوژی مورد استفاده، زمان بندی پروژه، معماری و طراحی محصول و حتی جذب نیروی متخصص به کمک اعضای تیم فنی انجام می‌شود و به‌طور کلی مهندسین نقش به‌سزایی در تصمیم گیری‌ها دارند.

شکست جزئی از مسیر پیروزیست

ما در معتمد معتقدیم و انتظار داریم به خود جرات و جسارت امتحان کردن موضوعات جدید را بدهیم و اگر متوجه شدیم مسیر انتخابی صحیح نمی باشد، بدون واهمه از واکنش دیگران، اشتباه خود را می‌پذیریم و مسیر بهتری را انتخاب می‌کنیم. شکست خوردن در معتمد راهی برای کسب تجربه و افزایش دارایی هایمان است.