ماژول فعال و غیر فعال سازی سیستم هشدار

ماژول فعال و غیر فعال سازی سیستم هشدار

توضیحات محصول :
* قابلیت اتصال به انواع شاسی های فشاری
* قابلیت اتصال به کلید غیر تماسی مادون قرمز
* قابلیت اتصال به کنترل از راه دور
* قابلیت کنترل به صورت نرم افزاری
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332114

Iran Code: 2283110730060004