ماژول تشخیص حرکت نوری دیواری

ماژول تشخیص حرکت نوری دیواری

توضیحات محصول :
* زاویه دید 220 درجه
* دارای تایمر داخلی
* قطر چشمی 5 میلی متر
* قابلیت نصب در داخل دیوار کلید یا چشمی درب
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332112

Iran Code: 2283110730060002