ماژول تشخیص حرکت نوری سقفی

ماژول تشخیص حرکت نوری سقفی

توضیحات محصول :
* زاویه دید 320 درجه
* دارای تایمر داخلی
* قابلیت تنظیم حساسیت به صورت مکانیکی
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332111

Iran Code: 2283110730060001