ماژول تشخیص کیفیت هوای محیط

توضیحات محصول :
* سرعت واکنش بالا
* دارای هیتر داخلی
* دارای طوری ضد انفجار
* قابلیت تشخیص NH3, NOx,CO2, الکل , دود , بنزن
* قابلیت کالیبره شدن برای اعلام حجم گاز در محیط
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332110

Iran Code: 2289200730060003