ماژول تشخیص وضعیت درب مکانیکی

ماژول تشخیص وضعیت درب مکانیکی

توضیحات محصول :
* سرعت واکنش حداکثر 0.5 ثانیه
* در اندازه های مختلف برای شرایط مختلف
* قابلیت نصب در داخل چهارچوب
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332108

Iran Code: 2289200730060006