ماژول تشخیص وضعیت درب مگنتیک

ماژول تشخیص وضعیت درب مگنتیک

توضیحات محصول :
* سرعت واکنش حداکثر 0.5 ثانیه
* ساختار آلومینیومی برای مقاومت بیشتر
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332107

Iran Code: 2289200730060005