ماژول تشخیص وضعیت برق

ماژول تشخیص وضعیت برق

توضیحات محصول :
* سرعت واکنش حداکثر 2 میلی ثانیه
* قابلیت تشخیص نوسان لحظه ای
* محدوده ولتاژ قابلی قبول 210 تا 230 ولت
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332106

Iran Code: 2289200730060004