ماژول هشدار سمعی و بصری

ماژول هشدار سمعی و بصری

توضیحات محصول :
* قابلیت کنترل سیستم های هشدار با ولتاژهای مختلف
* دارای منبع تغذیه داخلی برای سیستم های هشدار DC
* ایزوله کردن سیستم مانیتورینگ از سیستم هشدار
* قابلیت اتصال به دستگاه های زیر:

MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332102

Iran Code: 2222100730060001